Seguretat en l’ús de pirotècnia

Normes de seguretat en pirotècnia

 • Llegeix i segueix les instruccions de cada producte.
 • No guardis articles pirotècnics a les butxaques.
 • No col·locar la cara ni altres zones del cos sobre l’article.
 • Encendre la metxa per l’ extrem.
 • No buidar ni manipular el contingut dels artefactes.
 • Utilitzar els articles en espais oberts sense risc d’ incendi.
 • No llançar l’ article a persones ni animals, ja que es pot causar danys físics irreparables.
 • No deixar-los a prop de materials de fàcil combustió per evitar incendis o explosions.

 

Mode d’ utilització dels productes

 1. Seguir sempre les instruccions d’ ús impreses en els productes.
 2. Com a norma general, tots els productes pirotècnics s’ han de deixar a terra. En el cas dels coets, s’ han de col·locar en posició vertical i en el cas de les candeles, s’ han de clavar o fixar fermament en posició vertical.
 3. Un cop ben col·locat, encenem la metxa pel seu extrem.
 4. Col·locar d’un en un a terra, encendre la metxa pel seu extrem i retirar-se immediatament a la distància de seguretat que s’indiquen en les instrucions dels articles pirotècnics.
 5. En cas de fallada d’ un producte pirotècnic, no s’ ha d’ intentar mai encendre’ l de nou, ni manipular-lo, ni arreglar-lo. En aquests casos, es recomana deixar dues hores sense tocar-lo i, posteriorment, mullar-lo amb abundant aigua i posar-lo en remull un dia. En el cas que l’ article disposi de metxa de reserva, procedir de la mateixa manera que la primera encesa i retirar-se sempre a la distància de seguretat que indiqui el producte.

 

Edats de venda i ús dels productes pirotècnics

Categoria F1: artificis de pirotècnia de molt baixa perillositat i nivell de soroll insignificant destinats a ser usats en zones delimitades, inclosos els artificis de pirotècnia destinats a ser utilitzats dins d’ edificis residencials. Venda a persones majors de 12 anys.

Categoria F2: artificis de pirotècnia de baixa perillositat i baix nivell de soroll destinats a ser utilitzats a l’ aire lliure en zones delimitades. Venda a persones majors de 16 anys.

Categoria F3: artificis de pirotècnia de perillositat mitjana destinats a ser utilitzats a l’ aire lliure en zones de gran superfície i el nivell de soroll de les quals no sigui perjudicial per a la salut humana. Venda a persones majors de 18 anys.

Categoria T1: articles pirotècnics de baixa perillositat per al seu ús sobre escenari. Venda a persones majors de 18 anys.

Categoria T2: articles pirotècnics per al seu ús sobre escenari que hagin de ser utilitzats exclusivament per experts. Venda a persones majors de 18 anys.

Categoria P1: tot article pirotècnic que no sigui un artifici de pirotècnia ni un article pirotècnic destinat a l’ ús en teatres i que presenti una baixa perillositat. Venda a persones majors de 18 anys.

Categoria P2: tot article pirotècnic que no sigui un artifici de pirotècnia ni un article pirotècnic destinat a l’ ús en teatres i que hagi de ser manipulat o utilitzat exclusivament per experts. En aquesta categoria s’ inclouen les matèries reglamentades, els objectes que puguin emprar-se en la fabricació d’ articles de diverses categories i els productes semielaborats que es comercialitzen entre fabricants. Així mateix s’ inclouen en aquesta categoria els coets antigranís. Venda a persones majors de 18 anys.

 

Com conservar els productes pirotècnics

Els articles pirotècnics no tenen data de caducitat, per la qual cosa si es conserven correctament poden durar molt de temps. L’essencial és conservar-los en un lloc sec i allunyat d’acció directa del sol.

 

Telèfons importants davant d’ un accident pirotècnic

Emergències: 112
Bombers: 080
Policia Nacional: 091
Policia Municipal: 092
Guàrdia Civil: 062